Vítam vás na webových stránkach necrohunter.szm.com, ktoré mi majú slúžiť, ako malé portfólio. Tieto stránky majú ukázať, čo som už dokázal a čo v budúcnosti ešte plánujem dokázať.


Niečo málo o mne? Volám sa Pavol Podoben a k technike a špeciálne informatike som nadobudol silný vzťah už ako malý chlapec na 1. stupni základnej školy. Môj prvý počitač IBM, ktorý bežal na procesore Intel 80286, ktorému sekundovalo 16MB RAM pamäte, bol väčšinu času nepoužiteľný, keďže už v tom čase ma viac ako hry zaujímal BIOS a rôzne grafické nadstavby určené pre zjednodušenie práce v MS DOS. Veľkou výhodou mi bola možnosť sledovať pána informatika z maminej práce, ktorý sa zakaždým snažil preflashovať BIOS po tom, čo som ho ja zahesloval a zabudol heslo :-) alebo saZŠ sv. Cyrila a Metoda snažil znova rozchodiť Norton Commander, bez ktorého bola moja mama úpne stratená.

Keďže som na ZŠ chodil ešte v 90. rokoch minulého storočia, výuka informatiky nestála za nič. Chcel by som povedať, že je aspoň jedna vec, ktorú ma reálne naučili na ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi, ale svedomie mi to nedovolí. Náš pán učiteľ sa nás stále snažil ohúriť multimediálnymi možnosťami systému Windows 98 a akosi zabudol na samotnú výučbu. Keďže moja vášeň pre informatiku nijako neochladla, strednú školu som si vyberal práve na základe kvality výučby informatiky.

Technická akadémiaProblém nastal vtedy, keď som bol prijatý na SPŠ strojnícku odbor mechatronika, ktorý sľuboval, okrem iného, veľa kvalitnej informatiky. To sa však nekonalo a celú strednú školu som mal pocit, že viem o osobných počítačoch viac, ako môj učiteľ. Prvé dva roky boli osnovy postavené len na produktoch firmy Microsoft a to len v základoch. K Unixu a Linuxu sme sa dostali len asi na 2 hodinách za celú strednú školu a k iným operačným systémom sme sa nedostali vôbec. Posledné dva roky na strednej škole boli už trochu zábavnejšie, keďže sme sa konečne posunuli ku kreatívnej činnosti. Tým mám na mysli PASCAL :-) Jediná nevýhoda spočívala v tom, že okrem vykresľovania autíčok jazdiacich zľava doprava a naopak a niekoľkých simulovaných križovatkách, sme sa ani v PASCALe nenaučili takmer nič. Najhorší bol maturitný ročník, kedy ma moja, už teraz snúbenica, pobavila zadaním práce, ktoré dostala na hodine informatiky (chodili sme do tej istej školy a učili nás rovnaký učitelia). Zadanie znelo asi takto: Naprogramujte webovú stránku pomocou programu MS Word, ktorá bude prezentovať vaše hobby.

Trenčianska univerzita A. DubčekaA tak sa pomaly dostávam na univerzitu, kde som strávil 4 roky, Univerzitu A. Dubčeka v Trenčíne. Nebudem sa tváriť, že to niekedy bola dobrá škola, len sme nevedeli, aká je zlá, keď sme sa so spolužiakmi zo SŠ rozhodli namiesto Žilinskej univerzity práve pre Trenčíansku. Tu bola informatika relatívne slušná, no nikdy som nepochopil, prečo sa na odbore mechatronika na VŠ začína s absolútnymi základmi. Myslím, že by mal existovať predpoklad, že ak niekto začne študovať na technickej fakulte odbor, kde 1/3 výučby tvorí informatika, ovláda aspoň základy. Neskôr sme sa opäť dostali ku kreatívnym činnostiam, najprv C a neskôr C++. V tom čase som vytvoril moju malú 2D hru, ktorú mám odvtedy v pláne posunúť a prepracovať na verziu 2.0.

Od kedy som skončil na VŠ, začal som pracovať a starať sa o domácnosť a moja činnosť na poli IT začala byť viac pasívna. Zlom nastal, keď si moja drahá zmyslela, že potrebuje novú webovú stránku a ja som sa rozhodol, že poskočím z programovania jednoduchých HTML stránok na jednoduché PHP stránky a uľahčím nám tak editovanie jednotlivých textov a celkovú administráciu stránky. Mojim ďalším krokom bude MySQL. V tomto momente som chcel napísať, že po MySQL budem spokojný, no svedomie mi nedovolí napísať takýto blud, keďže aj potom sa nájde nejaká nová méta, kam sa rozhodnem dostať.

© 2013 NecroHunter
Všetky práva vyhradené.
gromovsky.p@gmail.com
designed and coded by NecroHunter